Månad: september 2012

  • BRF Info

    Styrelsen har enhälligt beslutat att stänga ena dörren till kretsloppsrummet. För att förhoppningsvis få en säkrare sophantering och att förenkla för alla boende med sorteringen. Ingången blir i fortsättningen från […]