Monthly Archive: september 2012

BRF Info

Styrelsen har enhälligt beslutat att stänga ena dörren till kretsloppsrummet. För att förhoppningsvis få en säkrare sophantering och att förenkla för alla boende med sorteringen. Ingången blir i fortsättningen från bilparkeringens sida. Hoppas alla har förståelse för detta beslut och…
Read more