Månad: mars 2012

  • Det som göms i snö

    På förekommen anledning lämna inte motorvärmarkabeln i kontakten när den inte är ansluten till bilen. Förskräcklig tanke om något barn kommer i beröring med kontakter. För att undvika obehag för […]